Produkter

Författaren Michael Håkansson har varit aktiv inom hälsa och välbefinnande sedan tidigt 1980-tal och har de sista 14 år djupgående studerat och forskat i kopplingarna mellan kosten och det allt mer utbredda och stigande sjuk- och ohälsotalet i samhället. Michael Håkansson är också betraktad som en pionjär och eldsjäl i glutenfrågan och den glutentrend som svept över landet de sista 10 åren vilket bland annat lett till fler vakna konsumenter och att butikernas utbud av gluten och mejerifritt ökat. 

En skrämmande verklighet har tornat upp sig om hur illa ställt det faktisk är och det är nu dags att bryta denna negativa utveckling.

Allt fler får reaktioner och symtom av gluten och mjölkprodukter och man har faktiskt hittat uppsättningar av antikroppar mot detta till och med hos nyfödda. Det vi har svårt att föreställa oss är att det vete, korn och råg och att den mjölk vi lärt oss att konsumera sedan barnsben faktiskt är grunden för det man kallar moderna sjukdomar. Hippokrates som kallades läkekonstens fader, sade några väldigt kloka ord för väldigt länge sedan, nämligen att "alla sjukdomar börjar i magen".

Frågan vi ska ställa oss är om okunskapen är så stor inom vårdapparaten rörande kosten och sjukdomar, att många helt i onödan utsatts för mångåriga lidande? När kroppen lämnar olika varningssignaler att något är fel, kan man då förenklat säga att man bara behandlar kroppens signaler och varningstecknen på att något är fel, utan att gå till botten med bakomliggande orsaker?

Då är denna fråga högst berättigad i sammanhanget: "Känner du dig helt tillfreds med din doktors svar och litar du fullt ut på dina provsvar?"

När det gäller kostrelaterade sjukdomar och vad forskningen hittills redovisat så är det bara toppen av ett isberg vi ser idag. Under ytan döljer sig ett stort mörkertal och lidande.

Böckerna hjälper dig att identifiera besvär och sjukdomar som kan vara kopplade till vad du äter. Många tänker nog inte ens tanken eller förstår att maten idag är en riktig bov i många sammanhang. Glutenintolerans och intolerans mot mejeri är ett ökande problem i samhället i alla åldrar. Fall av celiaki ökar för varje generation, värsta formen är symtomfattig celiaki. Glutenkänslighet och överkänslighet mot gluten är allt vanligare. Histamin och histaminrelaterade besvär ökar. 

Gluten från vete, korn och råg är upphov till väldigt många olika besvär. Havre däremot tåls bättre av det stora flertalet. Laktosintolerans och intolerans mot kasein i mjölk har också ökat och  förklaringen är att vi idag är storkonsumenter av mejeriprodukter mot  förr vilket leder till en omfattande exponering för hormoner och annat i mjölken. 

Fibromyalgi har ökat i samhället enormt dom sista 50 åren. Cancer är en annan av vår tids stora gissel. Utbrändhet är också något som ökar. Michael Håkansson visar och förklarar tydligt i böckerna orsakerna bakom uppkomst av olika sjukdomar och hur dessa ska bemötas och bekämpas. Behöver du hjälp på vägen är dessa  böcker bland de bästa på marknaden genom att dom ger omfattande information, kunskap och fakta runt sjukdomar orsakade av vad du äter. 

Behöver du av hälsoskäl äta glutenfritt, mejerifritt och överlag antiinflammatorisk kost fri från allergener leder den Stora Kosthandboken dig på vägen, men den är även en utmärkt handbok för dig som vill lägga om kosten av hälsoskäl för fällorna är många på vägen. Michael Håkansson har som många idag vet arbetat med frågan under många år och har stor erfarenhet på området. Utgångspriserna på Michael Håkanssons böcker har alltid varit lågt med tanke på att alla ska kunna införskaffa dem och att de bör finnas i allas hem som hjälp och guide.

En del av böckernas omfattning

Sökord: Födoämnesallergi, korsreaktioner, histamin, glutenintolerans, glutenkänslighet, laktosintolerans, intolerans kasein (mjölkprotein), cancer (bröstcancer, prostatacancer, tarmcancer, hudcancer, leukemi, bukspottkörtel, m.fl.), fibromyalgi, akne, rosacea, psoriasis, hudbesvär, dermatit, håravfall, eksem, artrit, reumatism, endometrios, olika tarmsjukdomar (IBS, IBD, Chrons, kolit m.fl.), diabetes, astma, kol, mineralbrist och anemi (zinkbrist, magnesiumbrist, järnbrist, kaliumbrist, kalciumbrist, m.fl.), vitaminbrist (B12, B6, folsyra m.fl.), nickelallergi, pollenallergi, sköldkörtelbesvär (gravés, hashimotos, hypotyreos, hypertyreos, struma-giftstruma), depression, sömnbesvär, utbrändhet, binjurebesvär-addisons, gallbesvär, leversjukdomar, njurbesvär, matsmältningsbesvär, sura uppstötningar, demens, alzheimers, vita fläckar i hjärnan, stroke, epilepsi, hjärtbesvär, kärlsjukdomar, högt kolesterol, ALS, Multipel Skleros (MS), ADHD, ADD, Autism, inlärningssvårigheter, humörsvängningar, gula fläcken, osteoporos (benskörhet), osteomalaci, multisjukdomar, infertilitet, menstruationsbesvär samt mycket mer...